Získejte nábytek výhodně

obsah stěny a obsahu

Chci levně nakoupitVíce informací

Poslední zákazník:

thumb_up

Vybavte vše rychle a jednoduše

Stačí najít, párkrát kliknout a vysněný nábytek je na cestě k Vám.

shopping_basket

Rozmanitý výběr

Na výběr máte ze stovky sestav i jednotlivých modelů nábytku různého složení i barev.

Výběr platby dle potřeby

Nabízíme Vám několik možností platby. Vyberte si formu platby, která Vám nejvíce vyhovuje.

Objemy a obsahy—

Obsah povrchu jehlanu se obecně počítá jako součet obsahu podstavy a obsahů všech stěn. Obecný vzorec na to moc není. Objem jehlanu má něco společného s výpočtem obsahu trojúhelníku – vezmete obsah podstavy a vynásobíte ho výškou jehlanu. Výsledek ná

Matematika a fyzika na ZŠ -

Styčná plocha je rovna obsahu stěny krychle. Nejmenší obsah stěny krychle má krychle s nejmenším objemem. Největší obsah stěny krychle má krychle s největším objemem. Objem krychle vypočteme ze vzorce: Ze vzorce vyplývá, že objem krychle závisí nepří

VÁLEC: obvod, plocha, obsah (vzorec a on-line výpočet)

Výpočet objemu/obsahu je jednoduchý. Nejdříve spočtete plochu podstavy válce (tj. plochu kruhu) a pak ji vynásobíte výškou. Výpočet válce online. Kalkulačka pro výpočet obvodu válce nebo výpočet plochy nebo povrchu válce , obsah nebo objem válce, vzo

Měření obsahu láhví | Kobras

Měření obsahu PB láhví Dometic GasChecker GC100 Dometic GasChecker GC100 je šikovná "tužka" díky níž hravě zjistíte kolik plynu Vám zbývá. Dometic GasChecker GC100 je vhodný pro všechny typy ocelových a Al lahví o průměru 200…

Obsah - FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA :: Aktuality

Dvě nádoby tvaru komolého kužele mají stejný obsah S dna; jedna z nich má stěny od dna rozbíhavé (1) a druhá sbíhavé (2) (obr. 3a). Obě nádoby jsou postaveny dnem na vodorovnou podložku, která je v klidu vzhledem k povrchu Země. Nádoby jsou naplněny

Obsah - HELUZ

Obsah ObsahÚvod 3 Komfort vnitřního prostředí budov 4 vývoj cihelného zdiva a tepelné techniK y 5 Porovnání zdiva z nebroušených a broušených cihel 5 Tepelněvlhkostní vlastnosti zdiva z cihel HELUZ FAMILY 7 technicKá norma Čsn 73 0540-2: 2011 13 Nejn

KRYCHLE: obvod, plocha, obsah, objem krychle (vzorec a on ...

Výpočet obvodu všech hran krychle. Kalkulačka pro výpočet celkové plochy nebo povrchu stran krychle a převod na obsah nebo objem krychle, vzorec krychle, plocha neboli plášť z obvodu nebo obsahu. Výpočet objemu krychle online. Vzoreček na výpočet kry

Obsah - slovní úlohy z matematiky

Obsah -řešené příklady, úlohy a úkoly z matematiky, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 675

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Povrch hranolu se rovná obsahu jeho sítě. Pro povrch tedy platí: , kde je obsah pláště a obsah podstavy. Tedy povrch hranolu je roven součtu dvojnásobku obsahu podstavy a obsahu pláště, přičemž obsah pláště je roven součtu obsahů bočních stěn. Boční

O obsahu skříní aneb jak (ne)prozradit milence - HomeInCube

O obsahu skříní sice máme většinou dokonalý přehled, ale ruku na srdce, že by se občas hodilo uvnitř si posvítit? Kromě toho, když dobře uvidíme na uložené věci, budeme mít i přehled o tmavých koutech. Co kdyby se tam zrovna schovával milenec? Ve sku